Nieuws

+Vijf stopt, Buurtcirkel en Howie the Harp gaan door

Pameijer heeft besloten om de activiteiten van +Vijf op een andere manier onder te brengen binnen de organisatie. Dit betekent dat Howie the Harp, de externe samenwerkingen in het kader van Buurtcirkel en nog een aantal andere kleinere activiteiten toegevoegd gaan worden aan de productgroep Plus. De lopende buurtcirkels binnen Pameijer zullen gekoppeld blijven aan Woont.

Trots

Met veel trots kijken we terug op de bijdrage die +Vijf heeft geleverd aan het verspreiden en innoveren van het gedachtegoed en de programma's van Pameijer. +Vijf heeft met Howie the Harp ontegenzeggelijk impact gehad op de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in Nederland en heeft met Buurtcirkel een belangrijke bijdrage geleverd aan een meer inclusieve samenleving.

Grote dank

Het afgelopen half jaar hebben we aan de personele kant veel cruciale medewerkers moeten loslaten en zien vertrekken. Deze mensen zijn bij het eerste uur van +Vijf betrokken geweest; Jan Alblas, Ruud van der Kind, Natalie Bunschoten en Richard van Vliet. Onze dank is groot voor wat ze hebben neergezet. Om hun werk goed te kunnen voortzetten en stevig te kunnen uitbouwen, is er gekozen voor een herpositionering binnen Pameijer om vandaaruit met de samenwerkingspartners verder te kunnen gaan bouwen aan Howie Nederland en de buurtcirkels.

Erkenning

De vele samenwerkingen die vanuit +Vijf zijn aangegaan hebben geleid tot meerdere opleidingslocaties van Howie the Harp, waarbij ook de ontwikkeling van trajecten zoals de MOED (medewerkersopleiding voor ervaringsdeskundigheid) en EILAB (opleiding ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur) zeker niet vergeten mogen worden. Ook de Buurtcirkel is niet meer weg te denken. Naast de ruim 45 Buurtcirkels van Pameijer zelf zijn er nog eens 50 Buurtcirkels die elders in het land en zelfs in Oostenrijk hun meerwaarde bewijzen. En dat het programma zijn meerwaarde bewijst en gefundeerd is op een solide basis blijkt uit de jaarlijkse monitor en ook uit het feit dat Buurtcirkel is opgenomen in de databank effectieve sociale interventies van Movisie.

Herpositionering

Nu +Vijf stopt, zullen de activiteiten aan de productgroep Plus toegevoegd worden, dit wordt ook benadrukt door het bestuur. Arend Vreugdenhil: “De producten die +Vijf levert, zijn zeer waardevol en helemaal in lijn met onze nieuwe koers waarin we ons steeds meer richten op het netwerk. Er zal dan ook niets veranderen ten opzichte van de koers van de verschillende activiteiten. Het aanbod en de daarbij behorende verplichtingen zullen gewaarborgd blijven.”

Margreet Sijbring, manager van de afdeling Toerusten en Kwaliteit, is aangewezen als interim manager en om het proces van herpositionering in goede banen te leiden. Daarnaast zullen we snel vacatures uitzetten zodat we deze belofte ook kunnen waarborgen. Natuurlijk in samenwerking met de partners.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met Margreet Sijbring via margreet.sijbring@pameijer.nl.


Wie bij Pameijer zit heeft er misschien weleens van gehoord: Buurtcirkel. Sommige cliënten van Pameijer zitten in zo’n Buurtcirkel, ikzelf inbegrepen.

Van een geïsoleerde situatie naar een netwerk

Twee keer in de maand komen wij als groepje samen met de Buurtcirkel van onze wijk. Sommige Buurtcirkels komen zelfs iedere week samen. We gaan er vooral vaak op uit. Bijvoorbeeld uitjes met de Rotterdampas. Zo hebben we al vele musea bezocht en doen we iedere zomer een rondje met de Spido. Zo valt er in Rotterdam nog heel wat te beleven.
De Buurtcirkel maakt dit mogelijk voor velen van ons. Zelf zat ik nogal in een geïsoleerde situatie en had ik niet echt een netwerk. Ik kwam daarom weinig buiten en zag weinig mensen. Dankzij Buurtcirkel is het voor mij nu toch mogelijk om er lekker op uit te gaan met een groepje mensen.

Buurtcirkel is er voor iedereen

Sommige Buurtcirkels doen aan andere activiteiten. Zo is er ook een Buurtcirkel die juist bij elkaar komt om lekker te koken, of een Buurtcirkel waar ze bij elkaar komen met een kopje koffie of thee en met elkaar praten. Of misschien wat spelletjes te spelen. De activiteiten kunnen per Buurtcirkel dus verschillen. Maar ze hebben allemaal toch één ding gemeen: het brengt de mensen samen.
Wat betreft problematiek zijn we bij Pameijer allemaal heel verschillend. Zo zijn er personen met een GGZ achtergrond, anderen zijn bijvoorbeeld dakloos geweest. Weer andere personen hebben hulp bij schulden of hebben problemen met drugs (gehad). Om dus maar even een paar voorbeelden te noemen van verschillende achtergronden van de cliënten.

Een veilige omgeving met elkaar

Voor sommige van ons is het niet zomaar vanzelfsprekend om even in je eentje zo maar op een buurthuis af te lopen. Ikzelf inbegrepen. Ik heb zo toch mijn psychische problemen en daarop hangt toch een hoop stigma. Dat geeft bij mij vooral angst onder de mensen. Meestal als ik al met mensen in aanmerking kom, dan houd ik toch een soort masker voor. Maar bij de Buurtcirkel hoeft dat niet. We hebben daar allemaal zo onze problemen en we kunnen elkaar ook helpen.
Zo zitten we ook in een app-groep met elkaar en helpen we elkaar. Bijvoorbeeld bij huishoudelijke klusjes of sturen elkaar leuke foto’s. Dankzij de Buurtcirkel kunnen we ook steun zoeken bij elkaar, bijvoorbeeld via de app. En dat is fijn.
Ook delen we ervaringen met elkaar. Gratis sporten op het Schuttersveld bijvoorbeeld op bepaalde ochtenden. Zonder een van mijn Buurtcirkel deelnemers had ik hier niet eens van geweten. Zo zie je maar hoe een netwerk heel behulpzaam kan zijn. 

Een fijn gevoel om nuttig te zijn

Via mijn Buurtcirkel begeleider doe ik nu ook vrijwilligerswerk bij Pameijer, waar ik zeker mee vooruit ben gekomen. Het geeft je toch een fijn gevoel om je weer ergens nuttig bij te voelen. Zo heeft de Buurtcirkel mij voor een flink deel al aardig op weg geholpen.


In november 2023 is Wethouder Stip van Ridderkerk op kennismakingsbezoek geweest bij de Buurtcirkel Ridderkerk.

Wethouder Fleur Stip ging in november 2023 langs en dronk samen met de deelnemers kopje koffie. Wethouder Stip: “De Buurtcirkel is een mooi initiatief. Samen kom je verder en is het ook veel leuker.” De buurtcirkel komt elke dinsdag bij elkaar in Wijkcentrum De Fuik in Ridderkerk. 


Een mijlpaal om bij stil te staan: Buurtcirkel bestaat 10 jaar! De Buurtcirkel is geïnspireerd door een concept in Engeland en de Verenigde Staten en in Nederland opgezet door cliënten en medewerkers van Pameijer. Zo werden 10 jaar geleden in Nederland de eerste vijf Buurtcirkels opgezet. Één van deze eerste Buurtcirkels is de buurtcirkel in Oud-Beijerland, die tegenwoordig nog steeds een keer in de week bijeenkomt in de huiskamer van vrijwilliger Tarita en haar man Frans. Sindsdien zijn er tientallen Buurtcirkels landelijk (en internationaal) opgezet. Met medewerkers en cliënten is er feestelijk stil gestaan bij de mijlpaal.


In februari 2024 vond weer een bijeenkomst plaats van het Global Network: organisaties uit diverse landen die werken met netwerk ondersteunende programma's. Dit event wordt eens in de maand georganiseerd door Key Ring.

Moniek Hamer, productontwikkelaar bij Pameijer was erbij en gaf de volgende terugkoppeling: ‘’De online bijeenkomst Global Network maakt deel uit van een reeks evenementen voor mensen die verbinding willen maken met anderen en zich inzetten voor de gemeenschap waar zij onderdeel van uitmaken. Tijdens de presentatie in januari van dit jaar vertelden deelnemers verbonden aan het Everyday Network (Nieuw-Zeeland) verhalen over hun deelname en bijdragen aan de samenleving en hoe hun persoonsgerichte benadering van ondersteuning eruitziet. Everyday Network faciliteert peer-supportgroepen en ondersteunt mensen met een handicap om als burgers in hun gemeenschap te leven, verbinding te maken en zich te ontwikkelen (Everyday Networks | Facebook). Het waren de deelnemers die hun ervaringen vertelden en hoe zij zich niet alleen richten op ondersteuning van elkaar maar ook van betekenis willen zijn voor hun omgeving. Er werden prachtige voorbeelden verteld van evenementen die zij voor buurten organiseerden, zoals markten en opruimactiviteiten in wijken. Wat opvallend was, was het enthousiasme wat mensen uitstraalden tijdens hun presentatie, omdat zij ervaren zo van betekenis te kunnen zijn voor anderen. Een ander punt waar ik erg van onder de indruk was, was het feit dat er veel aan fondswerving door de deelnemers werd gedaan om zo hun peer-supportgroep gaande te houden en hun coach konden betalen. Zeggenschap, eigenaarschap zijn woorden die bij mij opkwamen tijdens hun presentatie, wat een bevlogen mensen!’’


In november 2023 zijn er twee terugkomdagen georganiseerd, één in Amsterdam en één in Schiedam. In totaal 40 buurtcirkelcoaches namen deel aan deze terugkomdag. Deze keer was het thema: ’’Ik ben Buurtcirkel omdat…. Bronnen, drempels, verhalen en gaan’’

Tijdens deze dagen werden er onderwerpen besproken zoals: het werken met creatieve oefeningen, het werven door de wijk in te gaan, en verbondenheid met elkaar te creëren door ontmoeting en uitwisseling. Onderstaande foto laat zien hoe coaches met elkaar een 'veerkrachtcirkel' hebben gelegd. Hiermee inspireerden ze elkaar met manieren waarop zij hun energie voor Buurtcirkel behouden. Het waren twee geslaagde dagen!


Activiteit tijdens de terugkomdag


In 2023 heeft er weer een geslaagd jaarlijks landelijk buurtcirkelevent plaatsgevonden in Apeldoorn, georganiseerd door Riwis. Deze dag wordt elk jaar georganiseerd voor Buurtcirkelcoaches, deelnemers en vrijwilligers.  Een Buurtcirkelcoach zei over deze dag:

‘’Op 24 oktober vierden we het Buurtcirkelevent in theater Orpheus, georganiseerd door de deelnemers en coaches van Buurtcirkels Apeldoorn. Uit verschillende dorpen en steden in Nederland waren genodigde deelnemers Buurtcirkel en coaches naar het theater gekomen, waar we ook netwerkcontacten en andere gasten (van gemeente Apeldoorn, Pameijer en Riwis) ontvingen. We genoten van de verschillende workshops rond het thema "Het is je geluksdag". Met behulp van tekenen, zingen en dansen kon ieder ervaren dat je actief aan je eigen welzijn kunt bijdragen. Dat geeft weer zelfvertrouwen. Er was een heerlijke lunch verzorgd door het theater en zo gingen we in de middag voldaan en geïnspireerd weer huiswaarts.’’


 

De uitkomsten van de monitor zijn beschikbaar en zien er goed uit.


 

 

Minister onder de indruk van Buurtcirkel!

Op 12 december stonden we met Buurtcirkel op het congres van VWS.


 

Themadag voor coaches een groot succes!

De coaches in Apeldoorn hebben een leuk verslag geschreven over de terug komdag van de coaches


 

Buurtcirkel is met een heel mooi artikel opgenomen op de website van Buurtwijs.

Dit is het platform voor Buurtontwikkeling.


 

Lees hier de nieuwsbrief  van de Buurtcirkels Hellevoetsluis, Oostvoorne, Brielle en omliggende kernen.

Met heel veel veel lokale wetenswaardigheden en mooie bijeenkomsten.Twee jaar geleden is Riwis Zorg en Welzijn gestart met de Buurtcirkel in Apeldoorn. Na een wat aarzelend begin is het nu zo’n groot succes dat er nog drie Buurtcirkels bijkomen in Apeldoorn-Zuid en -Centrum en in Doetinchem.


Insights Zorg heeft een onderzoek naar de kwaliteit van de Buurtcirkels in Nederland uitgevoerd. Een Buurtcirkel is een sociaal netwerk dat mensen met een hulpvraag uit dezelfde buurt of wijk met elkaar verbindt. Er zijn 76 Buurtcirkels onderzocht waar in totaal 481 mensen bij aangesloten zijn.Afgelopen week kregen wij het mooie nieuws dat Buurtcirkel door landelijk kennisinstituut Movisie is opgenomen in de databank ‘Effectieve sociale interventies’. Een panel van onafhankelijke beoordelaars gaven Buurtcirkel de erkenning ‘goed beschreven’


 

Coach Leonie Oosterveen van Buurtcirkel Apeldoorn schreef een mooi stukje over de kracht van het sociale netwerk


 

Wist je dat er ook Buurtcirkels zijn in Nieuw Zeeland?

Lees hier hun nieuwsbrief: The Buzz December 2021

 

 


Mensen van Buurtcirkel in Schiedam zijn geinterviewd in het kader van de Eigen Kracht markt.

 

 

 


De Buurtcirkel Numansdorp was een van de genomineerden van het manifest ‘ Iedereen doet mee’ in de gemeente Hoeksche Waard. De gemeente maakt zich hard voor gelijke kansen, ongeacht afkomst, huidskleur, religie, sociale klasse, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en gender.

>> Lees hier het hele verhaal en kijk de filmpjes

 

 

 


 

In november ontvangen alle Buurtcirkels de vragenlijsten in het kader van de nieuwe jaaarlijkse monitor.

 


 

In het kader van de Week tegen Eenzaamheid werd Dieter, deelnemer Buurtcirkel Amsterdam, door AT5 geinterviewd. In het programma vertelt hij wat Buurtcirkel allemaal voor hem gedaan heeft. 


 

Het idee om de Buurtcirkel in Wenen te bezoeken, ontstond na afronding van mijn training tot Buurtcirkelcoach. Tijdens een coachingsgesprek vroeg trainer Ingrid Dassen naar mijn vakantieplannen. Ik vertelde dat ik naar Wenen zou gaan om mijn zoon te bezoeken die daar sinds een jaar woont en werkt.


 

Deelnemers van Buurtcirkel Maassluis gaan in gesprek met burgemeester Edo Haan. Een zeer leuk, positief en ontspannen gesprek tijdens de beeldbelcirkel.


 

Het sociale netwerk Buurtcirkel heeft een nauw partnerschap met het KeyRing Living Supports Networks in Londen. Over en weer leren ze van elkaars ervaringen, strategieën en diensten.


Creatief afscheidskado

Buurtcirkelcoach Marijke Storck nam onlangs afscheid van haar Buurtcirkel in Blerick. En dat deed ze op creatieve wijze. Als afscheidskado voor de deelnemers nam zij een groot stuk tafelzeil mee uitgeknipt in een cirkel.

 


Artikel over Buurtcirkel

Op de website ‘Kennisplein Gehandicaptensector’ staat een leuk artikel over Buurtcirkel. Het artikel is geschreven naar aanleiding van een werkbezoek aan Pameijer waarbij projectleider Richard van Vliet werd geïnterviewd over Buurtcirkel.  

 

 

 

 


Buurtcirkel in de Noordkop

Mooie impressie van Buurtcirkel in deze mooie regio van Nederland. In deze regio zijn in totaal vier Buurtcirkels actief; Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel. In het filmpje vertellen diverse deelnemers, een vrijwilliger en een Buurtcirkelcoach over de waarde van Buurtcirkel.

 

 

 

 

 


Buurtcirkel 1.5

Net als alles en iedereen maken Buurtcirkels er ondanks alle maatregelen het beste van. Verschillende Buurtcirkels hebben foto's en leuke filmpjes gemaakt om te laten zien hoe zij dat doen.


 

Het sociale netwerk Buurtcirkel heeft een nauw partnerschap met het KeyRing Living Supports Networks in Londen. Over en weer leren ze van elkaars ervaringen, strategieën en diensten.


Hartverwarmend

De Buurtcirkel kan tijdens het virus met de grote C niet samen zijn, daarom deel ik graag via dit nieuwsbericht een positief- en
hartverwarmend signaal voor alle geïnteresseerden in de Buurtcirkel.


Het verhaal van Renato

Maak kennis met Renato. Hij werkt als vrijwilliger bij Buurtcirkel Nieuw Helvoet in Hellevoetsluis en vertelt hier over zichzelf, zijn leven en 'zijn' Buurtcirkel.


Cosis start Buurtcirkel in Assen

Cosis is de eerste organisatie die Buurtcirkels heeft opgestart in het noorden van het land. Nu is er ook een in Assen. Karin Kuiper, coach van de Buurtcirkel in Assen, vertelt er meer over.


Leonie Oosterveen
Buurtcirkelcoach Apeldoorn Noord-Oost

Weer van start!

Buurtcirkel Apeldoorn gaat weer van start, in aangepaste vorm. Koken gebeurt even niet, de nadruk ligt voor nu op ontmoeten en delen van ervaringen. Nieuwe deelnemers melden zich, dus dat loopt lekker door.

 

 


 

Hans van der Velde
Wethouder Hellevoetsluis

“De Buurtcirkels zijn niet meer weg te denken uit Hellevoetsluis”

Wethouder Hans van der Velde ‘brak’ in bij een online samenkomst van de Buurtcirkel in Hellevoetsluis. Voor hem en voor de deelnemers een aangename verrassing. We vragen hem naar zijn ervaring met deze ontmoeting en de Buurtcirkels in het algemeen.  “Wat ik in het concept Buurtcirkels enorm waardeer, is dat zij aantoonbare resultaten behaalt.”


 

Mark en Willem
Deelnemers Buurtcirkel Malburgen (Arnhem)

Een béétje saai is het wel, die coronatijd. Toch vermaken Mark en Willem zich wel. Met videobellen, afval opruimen of buiten een bakje koffie drinken, op afstand. Ze verheugen zich al op live bijkletsen en een leuk uitje zodra het weer kan en mag.