Voor verwijzers

Informatie voor verwijzers, wijkteams en gemeenten

Buurtcirkels sluiten aan op de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel. Van steeds meer mensen die jarenlang afhankelijk zijn geweest van zorg wordt verwacht dat zij zelfstandig in een wijk wonen. Zij hebben meestal geen eigen netwerk opgebouwd waarop zij in het dagelijkse leven kunnen terugvallen. Hierdoor komen problemen zoals eenzaamheid veel voor.

Resultaat Buurtcirkel

Het resultaat van Buurtcirkels is dat deelnemers een rol van betekenis voor anderen in hun directe woonomgeving vervullen en, op termijn, minder aanspraak doen op professionele ondersteuning. Buurtcirkel levert niet alleen de deelnemers iets op; de hele buurt kan er bij gebaat zijn. Het vergroot de saamhorigheid in de wijk. De deelnemers kunnen iets voor de buurt betekenen. En de buurt iets voor de deelnemers.

Feiten en cijfers*

  • Deelname leidt tot actieve sociale netwerken, waardoor deelnemers zich veiliger en meer gewaardeerd voelen. Dit leidt tot een hogere kwaliteit van leven
  • Een hogere kwaliteit van leven leidt tot minder verslaving, afname van medicatiegebruik en een gezondere levensstijl
  • Deelname aan een Buurtcirkel kan een besparing van meer dan 90% realiseren op de zorgkosten
  • Er ligt minder druk op de mantelzorgers en er is minder vereenzaming doordat de Buurtcirkel zorgt voor een actief sociaal netwerk

*Bron: Onderzoeksbureau Risbo van de Erasmus Universiteit Rotterdam deed onderzoek (gefinancierd door Movisie) naar de impact en maatschappelijke effecten van Buurtcirkel. Bureau XpertiseZorg maakte in opdracht van de RIBW Alliantie  een maatschappelijke business case van Buurtcirkel.

Financiering

Deelnemers ontwikkelen de Buurtcirkel zelf. Binnen de kaders van het concept Buurtcirkel. Hierbij krijgen ze ondersteuning van een vrijwilliger, Buurtcirkel coach en projectleider.

Er zijn verschillende vormen van financiering. Sommige gemeenten financieren de Buurtcirkels als algemene voorziening. Hierdoor hebben deelnemers geen/beperkte (zorg-) indicatie nodig om deel te nemen. In andere gemeenten is dat wel nodig.

Wat kost deelname aan Buurtcirkel?

De deelnemer betaalt over het algemeen een eigen bijdrage om mee te doen aan Buurtcirkel. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. Dat doet het CAK voor Zorg thuis en voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijk voor alles wat in deze wet is geregeld.

Op de website van het CAK staat een eenvoudig rekenprogramma om de eigen bijdrage te berekenen. De uitkomst van het rekenprogramma kan afwijken van het daadwerkelijke bedrag.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@buurtcirkel.nl