Voor verwijzers

Informatie voor verwijzers, wijkteams en gemeenten

Buurtcirkels sluiten aan op de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel. Het concept speelt in op het signaal dat uitstroom uit een verblijfsvoorziening voor veel mensen lastig is. Dit komt ook door hun kleine sociale netwerk.

Resultaat Buurtcirkel

Het resultaat van Buurtcirkels is dat deelnemers een rol van betekenis voor anderen in hun directe woonomgeving vervullen en, op termijn, minder aanspraak doen op professionele ondersteuning.

Buurtcirkel levert niet alleen de deelnemers iets op; de hele buurt kan er bij gebaat zijn. Het vergroot  de saamhorigheid in de wijk. De deelnemers kunnen iets voor de buurt betekenen. En de buurt iets voor de deelnemers.

Onderzoeksbureau Risbo van de Erasmus Universiteit Rotterdam deed onderzoek (gefinancierd door Movisie) naar de impact en maatschappelijke effecten van Buurtcirkel. Bureau XpertiseZorg maakte in opdracht van de RIBW Alliantie een maatschappelijke business case  van Buurtcirkel.

Belangrijkste resultaat: deelnemers krijgen meer sociale contacten en ervaren een verrijking van hun leven. Dit heeft een positieve invloed op hun emotioneel welbevinden en het tegengaan van sociaal isolement. Deelnemers voelen zich meer gewaardeerd en krijgen een sociaal gewaardeerde rol. Er ontstaat vooral een vorm van samenredzaamheid. De afhankelijkheid van professionele zorg verandert.

Financiering

Deelnemers ontwikkelen de Buurtcirkel zelf. Binnen de kaders van het concept Buurtcirkel. Hierbij krijgen ze ondersteuning van een vrijwilliger, Buurtcirkel coach en projectleider.

Er zijn verschillende vormen van financiering.  Sommige gemeenten financieren de Buurtcirkels als algemene voorziening. Hierdoor hebben deelnemers geen/beperkte  (zorg-) indicatie nodig om deel te nemen. In andere gemeenten is dat wel nodig.

Wat kost deelname aan Buurtcirkel?

De deelnemer betaalt over het algemeen een eigen bijdrage om mee te doen aan Buurtcirkel. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. Dat doet het CAK voor Zorg thuis en voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijk voor alles wat in deze wet is geregeld.

Op de website van het CAK staat een eenvoudig rekenprogramma om de eigen bijdrage te berekenen. De uitkomst van het rekenprogramma kan afwijken van het daadwerkelijke bedrag.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjo Peute (arrangeur Pameijer) of bel naar 06 51 74 43 54 voor regio Groot-Rijnmond. Buiten regio Groot-Rijnmond? Bekijk de kaart voor de contactpersonen per Buurtcirkel.