Themadag coaches

Op donderdag 17 november ging het buurtcirkel team (Mariska, Leonie, Linda en Betsy) al vroeg uit de veren om zich om 9.30 te melden in hartje Rotterdam voor de jaarlijkse bijscholing vanuit Pameijer / Buurtcirkel Nederland.

Dankzij het slechte weer trotseerden we files, vertragingen, bakken regen en parkeertarieven. Maar zoals het echte buurtcirkelcoaches betaamt laten wij ons niet deren door windstoot of een lage druk gebied.

Met goede moed gingen we aan het werk met het thema ‘Invloed, heb ik eigenlijk wel invloed?’. Binnen het buurtcirkel werk hebben we veel te maken met groepsdynamiek. De onrust in de buitenwereld heeft zijn weerslag op de groepsprocessen binnen de buurtcirkels. Dit kan zorgen voor onrust en verschillende opvattingen die kunnen botsen.

Maar vanuit deze verschillende opvattingen kan ook begrip en verbinding ontstaan. Werk wat om doorzettingsvermogen, tact en vertrouwen vraagt. Want wanneer grijp je in? En wanneer laat je iets binnen het groepsproces gebeuren om vanuit daar weer verder te kunnen werken?

We werkten aan onze eigen casussen, samen met collega's uit heel Nederland. Daarin stond het concept van de ‘cirkel van invloed’ en de ‘cirkel van betrokkenheid’ centraal. Het zorgde voor mooie inzichten en praktische handvaten om in te kunnen zetten binnen het werk.

In het tweede gedeelte van de bijscholing stonden de onderwerpen commitment en ontwikkelingsgericht werken centraal. Op welke manier werk je met commitment en hoe vul je dat in? Mooi om de persoonlijke ervaringen gedeeld werden, zodat we vooral ook van elkaar konden leren.

Na afloop van deze inspirerende dag besloten we Rotterdam te bezichtigen d.m.v. een stadswandeling. We waaiden bijna van de Erasmusbrug, bezochten de Markthal en gingen na afloop uit eten in de oude haven. Als klap op de vuurpijl botsten we tegen Sinterklaas, dus een foto kon niet uitblijven in deze Sinterklaastijd.

We kijken terug op een gezellige en leerzame dag.