Global Network

In februari 2024 vond weer een bijeenkomst plaats van het Global Network: organisaties uit diverse landen die werken met netwerk ondersteunende programma's. Dit event wordt eens in de maand georganiseerd door Key Ring.

Wat is Global Network?
 

Moniek Hamer, productontwikkelaar bij Pameijer was erbij en gaf de volgende terugkoppeling: ‘’De online bijeenkomst Global Network maakt deel uit van een reeks evenementen voor mensen die verbinding willen maken met anderen en zich inzetten voor de gemeenschap waar zij onderdeel van uitmaken. Tijdens de presentatie in januari van dit jaar vertelden deelnemers verbonden aan het Everyday Network (Nieuw-Zeeland) verhalen over hun deelname en bijdragen aan de samenleving en hoe hun persoonsgerichte benadering van ondersteuning eruitziet. Everyday Network faciliteert peer-supportgroepen en ondersteunt mensen met een handicap om als burgers in hun gemeenschap te leven, verbinding te maken en zich te ontwikkelen (Everyday Networks | Facebook).

Verhalen van deelnemers
 

Het waren de deelnemers die hun ervaringen vertelden en hoe zij zich niet alleen richten op ondersteuning van elkaar maar ook van betekenis willen zijn voor hun omgeving. Er werden prachtige voorbeelden verteld van evenementen die zij voor buurten organiseerden, zoals markten en opruimactiviteiten in wijken. Wat opvallend was, was het enthousiasme wat mensen uitstraalden tijdens hun presentatie, omdat zij ervaren zo van betekenis te kunnen zijn voor anderen. Een ander punt waar ik erg van onder de indruk was, was het feit dat er veel aan fondswerving door de deelnemers werd gedaan om zo hun peer-supportgroep gaande te houden en hun coach konden betalen. Zeggenschap, eigenaarschap zijn woorden die bij mij opkwamen tijdens hun presentatie, wat een bevlogen mensen!’’