Voor organisaties

Informatie voor organisaties

Buurtcirkels sluiten aan op de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel. Van steeds meer mensen die jarenlang afhankelijk zijn geweest van zorg wordt verwacht dat zij zelfstandig in een wijk wonen. Zij hebben meestal geen eigen netwerk opgebouwd waarop zij in het dagelijkse leven kunnen terugvallen. Hierdoor komen problemen zoals eenzaamheid veel voor.

Resultaat Buurtcirkel

Het resultaat van Buurtcirkels is dat deelnemers een rol van betekenis voor anderen in hun directe woonomgeving vervullen en, op termijn, minder aanspraak doen op professionele ondersteuning.

Buurtcirkel levert niet alleen de deelnemers iets op; de hele buurt kan er bij gebaat zijn. Het vergroot de saamhorigheid in de wijk. De deelnemers kunnen iets voor de buurt betekenen. En de buurt iets voor de deelnemers.

Feiten en cijfers*

  • Deelname leidt tot actieve sociale netwerken, waardoor deelnemers zich veiliger en meer gewaardeerd voelen. Dit leidt tot een hogere kwaliteit van leven
  • Een hogere kwaliteit van leven leidt tot minder verslaving, afname van medicatiegebruik en een gezondere levensstijl
  • Deelname aan een Buurtcirkel kan een besparing van meer dan 90% realiseren op de zorgkosten
  • Er ligt minder druk op de mantelzorgers en er is minder vereenzaming doordat de Buurtcirkel zorgt voor een actief sociaal netwerk

*Bron: Onderzoeksbureau Risbo van de Erasmus Universiteit Rotterdam deed onderzoek (gefinancierd door Movisie) naar de impact en maatschappelijke effecten van Buurtcirkel. Bureau XpertiseZorg maakte in opdracht van de RIBW Alliantie  een maatschappelijke business case van Buurtcirkel.

Zelf een Buurtcirkel opzetten?

Het concept Buurtcirkel is afgeleid van de methode ‘community supported networks’ van de organisatie Keyring. Deze methode wordt sinds de jaren ‘90 met succes in Engeland ingezet. In de regio Rotterdam voert de organisatie Pameijer in opdracht van gemeenten het concept Buurtcirkel uit.

Buiten de regio Rotterdam kunnen ook andere organisaties één of meerdere Buurtcirkels opzetten. Zij krijgen daarbij ondersteuning van +Vijf, een initiatief van Pameijer. Deze ondersteuning bestaat in het opstartjaar onder andere uit training en coaching van een Buurtcirkelcoach en kennisoverdracht aan een projectleider. In de vervolgjaren borgt +Vijf de kwaliteit met een audit, terugkomdagen en toegang tot innovaties in de uitvoering en ervaringen van andere Buurtcirkel-partners.

Meer weten?

Stuur een mail naar: info@buurtcirkel.nl