Voor organisaties

Informatie voor organisaties

Buurtcirkels sluiten aan op de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel. Het concept speelt in op het signaal dat uitstroom uit een verblijfsvoorziening voor veel mensen lastig is. Dit komt ook door hun kleine sociale netwerk.

Resultaat Buurtcirkel

Het resultaat van Buurtcirkels is dat deelnemers een rol van betekenis voor anderen in hun directe woonomgeving vervullen en, op termijn, minder aanspraak doen op professionele ondersteuning.

Buurtcirkel levert niet alleen de deelnemers iets op; de hele buurt kan er bij gebaat zijn. Het vergroot  de saamhorigheid in de wijk. De deelnemers kunnen iets voor de buurt betekenen. En de buurt iets voor de deelnemers.

Onderzoeksbureau Risbo van de Erasmus Universiteit Rotterdam deed onderzoek (gefinancierd door Movisie) naar de impact en maatschappelijke effecten van Buurtcirkel. Bureau XpertiseZorg maakte in opdracht van de RIBW Alliantieeen maatschappelijke business case van Buurtcirkel.

Belangrijkste resultaat: deelnemers krijgen meer sociale contacten en ervaren een verrijking van hun leven. Dit heeft een positieve invloed op hun emotioneel welbevinden en het tegengaan van sociaal isolement. Deelnemers voelen zich meer gewaardeerd en krijgen een sociaal gewaardeerde rol. Er ontstaat vooral een vorm van samenredzaamheid. De afhankelijkheid van professionele zorg verandert.

Zelf een Buurtcirkel opzetten?

Het concept Buurtcirkel  is afgeleid van de methode ‘community supported networks’ van de organisatie Keyring. Deze methode wordt sinds de jaren ‘90  met succes in Engeland ingezet. In de regio Groot-Rijnmond voert de organisatie Pameijer in opdracht van gemeenten het concept  Buurtcirkel uit.

Buiten de regio Groot-Rijnmond kunnen ook andere organisaties één of meerdere Buurtcirkels opzetten. Zij krijgen daarbij ondersteuning van +Vijf, een initiatief van Pameijer. Deze ondersteuning  bestaat in het opstartjaar onder andere uit training en coaching van een Buurtcirkelcoach en kennisoverdracht aan een projectleider. In de vervolgjaren borgt +Vijf de kwaliteit met een audit, terugkomdagen en toegang tot innovaties in de uitvoering en ervaringen van andere Buurtcirkel-partners.

Meer weten?

Komt u van buiten de regio Groot-Rijnmond en heeft u interesse om zelf een Buurtcirkel op te zetten?  Neem dan contact op met Ruud van der Kind  of via 06-22318768.