Weer van start!

Leonie Oosterveen
Buurtcirkelcoach Apeldoorn Noord-Oost

Weer van start!

Buurtcirkel Apeldoorn gaat weer van start, in aangepaste vorm. Koken gebeurt even niet, de nadruk ligt voor nu op ontmoeten en delen van ervaringen. Nieuwe deelnemers melden zich, dus dat loopt lekker door.

 

Wij gaan vanaf 4 juni weer van start! In aangepaste vorm. Afgelopen week hebben we overleg gehad met het buurthuis en hebben we afspraken kunnen maken. Het buurthuis is verder leeg als de Buurtcirkel samen gaat komen. Er zijn duidelijke looproutes en er is een handleiding met richtlijnen en afspraken.

 

Na overleg met de deelnemers is besloten voorlopig niet te gaan koken. De nadruk zal de eerste weken liggen op ontmoeten, delen van ervaringen en weer opnieuw verbinden. Onze vrijwilligster denkt actief en enthousiast hierin mee. Het tijdvak is wat korter dan voorheen, van 15.30 – 17.00 uur.

 

Daarnaast heb ik alweer twee kennismakingsgesprekken op de agenda staan zijn er nog twee mensen met interesse. Ik ben blij dat dit zo goed door blijft lopen. Het is wel even zoeken hoe we de eventuele nieuwe deelnemers in gaan laten stromen. Iets wat ik ook zal bespreken met de huidige deelnemers.

 

Beweging genoeg! 🙂