+Vijf stopt

Pameijer heeft besloten om de activiteiten van +Vijf op een andere manier onder te brengen binnen de organisatie. Dit betekent dat Howie the Harp, de externe samenwerkingen in het kader van Buurtcirkel en nog een aantal andere kleinere activiteiten toegevoegd gaan worden aan de productgroep Plus. De lopende buurtcirkels binnen Pameijer zullen gekoppeld blijven aan Woont.

Trots
 

Met veel trots kijken we terug op de bijdrage die +Vijf heeft geleverd aan het verspreiden en innoveren van het gedachtegoed en de programma's van Pameijer. +Vijf heeft met Howie the Harp ontegenzeggelijk impact gehad op de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in Nederland en heeft met Buurtcirkel een belangrijke bijdrage geleverd aan een meer inclusieve samenleving.

Grote dank
 

Het afgelopen half jaar hebben we aan de personele kant veel cruciale medewerkers moeten loslaten en zien vertrekken. Deze mensen zijn bij het eerste uur van +Vijf betrokken geweest; Jan Alblas, Ruud van der Kind, Natalie Bunschoten en Richard van Vliet. Onze dank is groot voor wat ze hebben neergezet. Om hun werk goed te kunnen voortzetten en stevig te kunnen uitbouwen, is er gekozen voor een herpositionering binnen Pameijer om vandaaruit met de samenwerkingspartners verder te kunnen gaan bouwen aan Howie Nederland en de buurtcirkels.

Erkenning
 

De vele samenwerkingen die vanuit +Vijf zijn aangegaan hebben geleid tot meerdere opleidingslocaties van Howie the Harp, waarbij ook de ontwikkeling van trajecten zoals de MOED (medewerkersopleiding voor ervaringsdeskundigheid) en EILAB (opleiding ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur) zeker niet vergeten mogen worden. Ook de Buurtcirkel is niet meer weg te denken. Naast de ruim 45 Buurtcirkels van Pameijer zelf zijn er nog eens 50 Buurtcirkels die elders in het land en zelfs in Oostenrijk hun meerwaarde bewijzen. En dat het programma zijn meerwaarde bewijst en gefundeerd is op een solide basis blijkt uit de jaarlijkse monitor en ook uit het feit dat Buurtcirkel is opgenomen in de databank effectieve sociale interventies van Movisie.

Herpositionering
 

Nu +Vijf stopt, zullen de activiteiten aan de productgroep Plus toegevoegd worden, dit wordt ook benadrukt door het bestuur. Arend Vreugdenhil: “De producten die +Vijf levert, zijn zeer waardevol en helemaal in lijn met onze nieuwe koers waarin we ons steeds meer richten op het netwerk. Er zal dan ook niets veranderen ten opzichte van de koers van de verschillende activiteiten. Het aanbod en de daarbij behorende verplichtingen zullen gewaarborgd blijven.”

Margreet Sijbring, manager van de afdeling Toerusten en Kwaliteit, is aangewezen als interim manager en om het proces van herpositionering in goede banen te leiden. Daarnaast zullen we snel vacatures uitzetten zodat we deze belofte ook kunnen waarborgen. Natuurlijk in samenwerking met de partners.