Monitor Buurtcirkel

Buurtcirkel wil blijven leren en ontwikkelen. Daarom is Pameijer dit jaar een samenwerking aangegaan met Insights Zorg. Samen met hen hebben we met deelnemers, Buurtcirkelcoaches en vrijwilligers uit het hele land hard gewerkt om een goede, eenvoudige en aantrekkelijke vragenlijst te ontwikkelen.

Deze vragenlijst is gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde instrument “de Menselijke Maat” van Insights Zorg. Dit instrument meet de autonomie, competentie en verbondenheid van deelnemers. Samen met Insights Zorg hebben we de vragenlijst aangepast zodat deze helemaal past bij Buurtcirkel. Hiermee willen we elk jaar de tevredenheid, ervaringen en ontwikkeling van deelnemers meten.

Door elk jaar een onderzoek te doen, krijgen we inzicht in het resultaat van Buurtcirkel. Deze resultaten worden gebruikt om Buurtcirkel met elkaar verder te ontwikkelen en te verbeteren. Daarnaast zijn deze resultaten van belang om gemeenten en andere financiers de meerwaarde en de effecten te laten zien. De monitor draagt zo dus ook bij aan verdere verduurzaming van Buurtcirkel.

Alle Buurtcirkelcoaches hebben een bericht ontvangen met nadere instructies. Zij zullen de vragenlijsten onder de deelnemers van hun Buurtcirkels verspreiden en uitleg en ondersteuning bieden.

De monitoring is anoniem. Aan de Buurtcirkel wordt een code gekoppeld. Er wordt niet om persoonsgegevens gevraagd. De resultaten worden in de vorm van een factsheet voor de Buurtcirkel als geheel gepresenteerd. Daarnaast wordt er ook een rapportage per organisatie en landelijk opgemaakt. Dit uiteraard ook geheel anoniem.

Verplicht? Zeker niet. Meedoen aan de monitor is vrijwillig. Het is wel van belang dat nut en noodzaak van monitoring goed onder de aandacht wordt gebracht door de Buurtcirkelcoach. Dit kan goed tijdens een Buurtcirkelbijeenkomst

Heb je vragen? Bel of mail: Richard van Vliet – 0610529394 – richard.van.vliet@pameijer.nl