Marco van Belle

Marco van Belle

Buurtcirkelcoach in Hellevoetsluis 

Marco van Belle ziet veel moois in de Buurtcirkels gebeuren. Ook al kunnen mensen niet meer fysiek bij elkaar komen, het contact blijft. Juist nu!

“De Buurtcirkel draait ‘gewoon’ door, ook al zijn er even geen bijeenkomsten. Juist in deze tijd heb je elkaar nodig en is het belangrijk elkaar te helpen waar mogelijk. Persoonlijk doe ik dit door te (beeld)bellen met de deelnemers, een dagelijks en alledaags praatje om even te horen hoe het gaat.”

“Allemaal, deelnemers, vrijwilligers en coach, staan we in contact met elkaar via What’s App waarin we informatie delen maar ook onze angsten kwijt kunnen en grapjes maken. Soms lijkt de app-groep op een ‘gewone’ bijeenkomst: we delen lief en leed met elkaar.”

“Deelnemers bellen onderling met elkaar als ze daar behoefte aan hebben en gaan in tweetallen met elkaar wandelen. De vrijwilligers bieden aan om af en toe met iemand naar buiten te gaan, met in achtneming van de 1,5 meter afstand. Wat ik ook zie gebeuren: deelnemers die boodschappen doen voor de ander. Of elkaar boeken brengen. Deze hangen ze dan in een tas aan de deur.” 

“Ik vind het belangrijk dat mensen saamhorigheid ervaren. Dat ze even hun verhaal kwijt kunnen en weten dat er een luisterend oor is. Als coach probeer ik creatief te blijven denken en deelnemers zoveel mogelijk te stimuleren om elkaar te helpen. Ik volg het nieuws op de voet en houd NOS en RIVM aan als richtlijn. Voor sommige deelnemers leg ik het nieuws eenvoudig uit zodat iedereen op de hoogte is. Wat ik tot slot nog wil zeggen? Stay safe!”


We delen graag de verhalen uit de Buurtcirkels in tijden van Corona. Aan het woord zijn coaches, vrijwilligers en deelnemers.

Wil je je verhaal kwijt? Laat het ons weten via ruud.van.der.kind@pameijer.nl, dan delen wij jouw verhaal.

Zorg goed voor elkaar. En: blijf verbonden!