Hans van der Velde

 

“De Buurtcirkels zijn niet meer weg te denken uit Hellevoetsluis”

 

Wethouder Hans van der Velde ‘brak’ in bij een online samenkomst van de Buurtcirkel in Hellevoetsluis. Voor hem en voor de deelnemers een aangename verrassing. We vragen hem naar zijn ervaring met deze ontmoeting en de Buurtcirkels in het algemeen.  “Wat ik in het concept Buurtcirkels enorm waardeer, is dat zij aantoonbare resultaten behaalt.”

 

Wat leuk dat u een digitaal verrassingsbezoek bracht aan de Buurtcirkel. Hoe kwam het zo?

In deze coronatijd heb ik veel telefonisch contact met de organisaties die, ieder op hun eigen fantastische manier, bijvoorbeeld zorg, onderwijs, kinderopvang, begeleiding of ondersteuning bieden aan onze Hellevoetse inwoners.

Naast mijn eigen familie en vrienden spreek ik nu wel minder mensen. Inbellen bij de Buurtcirkel gaf mij de mogelijkheid bij de deelnemers uit eerste hand te horen hoe zij zich door deze vervelende periode heen slaan.

 

Hoe heeft u uw gesprek met de deelnemers ervaren?

Het video inbellen leverde in eerste instantie wat problemen op. Ik was niet te horen. Dit leverde extra interessante gesprekken tussen de deelnemers op, zoals: wie kent deze man, wat leuk een nieuw gezicht te zien, enz.

Toen het gesprek echt tot stand kwam, voelde het heel vertrouwd en voelde ik mij zeer welkom. Er was onderling veel ruimte en respect, met mooie en oprechte persoonlijke verhalen.

Heeft u eerder fysieke bijeenkomsten van de Buurtcirkels bezocht? En zo ja, hoe was dat?

Nee, daar was nog niet van gekomen. Overigens ken ik een aantal deelnemers van de Buurtcirkel die ik eerder op andere momenten in Hellevoetsluis heb ontmoet. Het is nu wachten op betere tijden. Ik kijk er naar uit.

 

“Kwetsbaarheid hoort bij het dagelijks leven.
Onnodig problematiseren en op mensen etiketten plakken
zouden we moeten tegengegaan.”

 

Hoe waardeert u de Buurtcirkels in het algemeen en die in Hellevoetsluis in het bijzonder?

Wat ik in het concept van Buurtcirkels enorm waardeer, is dat zij aantoonbare resultaten behaalt in wat we in vaktermen ontzorgen en normaliseren noemen. Hiermee bedoel ik dat kwetsbaarheid lastig en ingewikkeld kan zijn, maar ook hoort bij het dagelijks leven. Onnodig problematiseren en op mensen etiketten plakken zouden we moeten tegengegaan. In de veilige omgeving van de Buurtcirkel is dit een belangrijk uitgangspunt.

 

Hoe ziet u de toekomst van de Buurtcirkels in Hellevoetsluis?

De Buurtcirkels voorzien nu al in een grote behoefte. Deze zijn dan ook niet meer uit Hellevoetsluis weg te denken.

 

Wat zou u vanuit uw rol als wethouder nog willen doen voor de Buurtcirkels?

Uiteraard mijn uiterste best doen om de Buurtcirkels te behouden en waar nodig en mogelijk het aantal uitbreiden. Dit is met de beperkte financiën waarover Hellevoetsluis beschikt een grote opgave. Daarnaast zal ik van harte waar nodig de rol als ambassadeur voor de Buurtcirkels vervullen.

 

“Deelnemers krijgen niet alleen zelf steun,
maar zijn soms ook de buddy die de rugzak
van de ander overneemt.”

 

Heeft u tips voor de Buurtcirkels? Wat moeten ze altijd blijven doen? En wat zouden ze mogen toevoegen volgens u? 

Bij het Korps Mariniers waar ik heb gediend, staat je buddy klaar om je rugzak over te nemen of een helpende hand toe te steken wanneer het even te zwaar wordt. De buurtcirkel vervult figuurlijk deze rol voor mensen die het af en toe in onze ingewikkelde maatschappij ook zwaar hebben. Het mooie is dat de deelnemers niet alleen zelf steun krijgen, maar op hun beurt ook de buddy zijn die af en toe die rugzak van de ander overneemt. Houd deze teamgeest vooral vast.

Ik heb gezien en gehoord, dat het in de Buurtcirkels elkaar ondersteunen op veel verschillende manieren vorm krijgt. Er zit heel veel creativiteit en kracht bij de deelnemers zelf. Blijf hier gebruik van maken.

 

In een filmpje haalt u het boek ‘Moed Moet’ aan en steekt u zorgverleners in Hellevoetsluis een hart onder de riem. Wat zou u tegen deelnemers van de Buurtcirkels willen zeggen om moed te houden in deze tijd?

Het zijn moeilijke tijden, maar met steun van jullie coach en van elkaar in de Buurtcirkel komen jullie deze vervelende tijd vast en zeker op een goede manier door. Denk hierbij maar aan de woorden: “Ik kan de wereld aan met één hand, zolang jij de ander vasthoudt”. #SamenSterk