Effectieve interventie

Afgelopen week kregen wij het mooie nieuws dat Buurtcirkel door landelijk kennisinstituut Movisie is opgenomen in de databank ‘Effectieve sociale interventies’. Een panel van onafhankelijke beoordelaars gaven Buurtcirkel de erkenning ‘goed beschreven’. Hiermee voldoet Buurtcirkel zowel qua inhoud als uitvoering aan de kwaliteitseisen die er vanuit het kennisinstituut gesteld worden.

Wij zijn zeer blij met deze officiële erkenning en zien dit als een mooie nieuwe stap in de ontwikkeling van Buurtcirkel.  

De sterke punten van Buurtcirkel volgens het panel
De beoordelaars van Movisie prijzen in hun eindrapport onder meer de holistische benadering van Buurtcirkel die het tempo en de behoefte van de deelnemers volgt. Ook de lokale inbedding en het maatwerk worden als zeer positief beoordeeld. Verder gaf de jury aan dat de duur van drie jaar de deelnemers optimale groei en ontwikkelkansen biedt en spreken zij over een geweldige overdracht van kennis en ondersteuning aan de Buurtcirkelcoaches en vrijwilligers.

Jan Alblas, Directeur Pameijer: ‘’Dit zijn natuurlijk prachtige woorden waarmee wij vanuit Pameijer en +Vijf, de drijvende krachten achter Buurtcirkel, enorm blij zijn. Sinds 2013 werken wij hard aan de ontwikkeling, bekendheid en inbedding van dit preventieve programma dat investeert in positieve gezondheid en de zelfredzaamheid van mensen. Deze erkenning is dan ook zeker niet de eindstreep, maar een extra stimulans om te blijven werken aan de kwaliteit en effectiviteit van Buurtcirkel.”  

Het volledige rapport met het eindoordeel is te lezen op de website van Movisie. Klik hier