Het succes van Buurtcirkel

Coach Leonie Oosterveen van Buurtcirkel Apeldoorn schreef onlangs een mooi stukje over de kracht van het netwerk.

“Als we een gemeenschap om ons heen hebben, kunnen we stressvolle of vervelende ervaringen op een doserende manier reguleren. We kunnen veerkracht opbouwen en tonen. Stel je voor dat iemand niet de relaties heeft die dat soort relationele regulatie mogelijk maken. Bij iemand met relationele armoede worden stressvolle ervaringen alleen maar uitvergroot in het hoofd. Stress wordt een kwelling . En die kwellende ervaringen zorgen voor sensibilisatie en dat heeft dezelfde fysieke en mentale uitwerking als een trauma.
Dat is de uitdaging voor onze moderne wereld. Hoe kunnen we een gemeenschap vormen terwijl we zo mobiel, zo gesloten, zo niet – verbonden zijn? Dat vormt een belemmering voor een gezonde toekomst. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen het gevoel heeft dat hij veilig en verbonden is en dat hij erbij hoort?”

Uit het prachtige boek:
Wat is je overkomen?
Gesprekken over trauma, veerkracht en herstel.
Door: Bruce D Perry, MD. PhD. & Oprah Winfrey.

Precies dit is de kracht van het levendige sociale netwerk Buurtcirkel Apeldoorn. Erbij horen, bijdragen, ontvangen, geven en meedoen. Vrij van vooroordelen en stigma. En altijd vanuit een gelijkwaardige verbinding.

Buurtcirkel in Apeldoorn
De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt om in Apeldoorn de eerste Buurtcirkel op poten te zetten. Een buurtcirkel is een sociaal netwerk, van mensen die bij elkaar in de buurt wonen. In een buurtcirkel leren mensen hun eigen mogelijkheden verkennen en die vervolgens met voldoende zelfvertrouwen in te zetten. Iedere deelnemer zet zijn eigen talenten in voor anderen en krijgt hulp wanneer zaken niet zelfstandig lukken. Zo werken mensen aan zelf – en samen redzaamheid en het opbouwen van sociale netwerken.

De buurtcirkel bestaat uit 12 deelnemers die elkaar wekelijks ontmoeten in het buurthuis Don Bosco in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen. Na een periode van opbouw en kennismaking is er echte verbinding ontstaan binnen de groep.

Een veilige omgeving
Met elkaar zorgen we (de groep) voor een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn, vanuit gelijkwaardigheid en passend bij de fase van ontwikkeling waarin iemand zich bevind. Vanuit deze veilige verbinding is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Maar ook voor het maken van fouten en het delen van kwetsbaarheden. Binnen de buurtcirkel zijn we gelijkwaardig, Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor wat er gebeurt binnen de groep en worden hierin gecoacht door een buurtcirkelcoach.

Op eigen kracht
Zo zijn er deelnemers van de cirkel aanwezig geweest bij de sollicitaties voor uitbreiding van het project en is er deelgenomen aan een onderzoek van het Rotterdamse Pamijer voor verdere door ontwikkeling van het programma. Ook organiseren we wel eens een socratische dialoog in samenwerking met Stichting samenspraak over onderwerpen die er toe doen, zoals bijvoorbeeld ‘zingeving of Covid’. Er wordt een dart clinic voorbereid door een van de deelnemers voor de landelijke buurtcirkel event volgend jaar. Afgelopen zomer is er door de deelnemers een uitgebreide zomer BBQ georganiseerd. Alles werd geregeld door de deelnemers zelf. Mensen gaan op bezoek bij elkaar, gaan op de koffie en kunnen lief en leed delen. Vriendschappen zijn ontstaan en deze blijven groeien. Als iemand in het ziekenhuis ligt wordt deze bezocht en mensen halen elkaar op als ze zelfstandig niet naar het buurthuis kunnen komen. Dit alles met ondersteuning van een zeer betrokken vrijwilligster uit de wijk.

Kerstdiner
Momenteel worden er plannen gesmeed voor het organiseren van een kerstdiner in het buurthuis. Een mooie gedekte tafel, lekker eten en er mooi uitzien. Alles wordt bedacht en geregeld door de groep zelf. De deelnemers die financieel draagkrachtiger zijn willen zelfs wat extra bijdragen, zodat er echt luxe gegeten kan worden.

Nog veel meer mooi’s
Dit is slechts een kleine greep van al het moois wat er kan gebeuren binnen het sociale netwerk buurtcirkel. De kracht van het samen dingen doen. De kracht van het erbij horen binnen een veilige groep mensen die het fijn hebben met elkaar.

Alle deelnemers nemen met trots deel een bouwen op deze manier verder aan dit prachtige netwerk.

Wil je meer weten over deze manier van werken? Of heb je interesse om iemand aan te melden? Neem contact op met buurtcirkelcoach Leonie Oosterveen