Werkbezoek Buurtcirkel

Met het programma Volwaardig leven wil het ministerie in samenwerking met Vilans de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Onderdeel van dit programma is het tweejarige vernieuwingstraject 'Begeleiding à la carte'. Tijdens dit vernieuwingstraject delen organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking hun praktijkervaringen. Hiervoor nemen zij onder andere regelmatig een kijkje bij elkaar. 

In dat kader brachten enkele deelnemende organisaties onlangs een digitaal werkbezoek aan Pameijer waar zij onder andere spraken met projectleider Richard van Vliet over het lerend netwerk Buurtcirkel. Dit leverde een mooie verslag op over hoe Buurtcirkel de zelfredzaamheid vergroot van mensen met een verstandelijke beperking. 

In dit artikel op het Kennisplein Gehandicaptensector lees je er meer over.